Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

NOVINKY

Planetárium o nanoželeze v ČRo

29. 05. 2011


Nanoželezem proti jedům. Jak se provádí sanace ekologických zátěží nejen v ústecké Spolchemii vysvětluje odborník na nanotechnologie RNDr. Petr Kvapil, Ph. D... více »

Milénium o nanotechnologiích na ČT24

04. 04. 2011


Rozhovor doc. Dr. Ing. Miroslava Černíka, CSc. a Ing. Jakuba Hrůzy, Ph. D. v televizním pořadu Milénium o nanotechnologiích budoucnosti... více »

YEEP - Tisková zpráva

04. 07. 2011


Ve dnech od 4. do 15. července bude na NTI FM probíhat kurs ložiskového inženýrství, který je součástí programu YEEP (Young Emploees Exchange Program) pořádaného Mezinárodním plynáren... více »

Kontrolní dny Výzkumného centra ARTEC

16. 06. 2011


Pozvánka a program na pracovní seminář... více »

Seminář NTI/ARTEC

08. 06. 2011


Dne 8. 6. 2011 od 13.30 v zasedací místnosti DFM proběhne tato prezentace: Mgr. Marta Zizienová (Univerzitní knihovna TUL) – Jak správně citovat literaturu. Téma: Jak správně citovat... více »

Vědecká publikace – Modelování transportních procesů v horninovém prostředí

Modelování proudění podzemních vod

 • vývoj softwarových modelovacích nástrojů
 • interpretace dat a jejich transformace do datových struktur modelů
 • interpretace a vizualizace výsledků simulačních výpočtů

Modelování zakrytých geologických struktur

 • mapování geologických těles a struktur na základě geologických a dat,
 • GIS pro propojení datových skladů,
 • otevřená databázová aplikace pro podrobné studie a pro informování veřejnosti,
 • 3D vizualizace geologických těles a struktur.

Aplikovaný hydrogeologický a geochemický výzkum horninového prostředí

 • komplexní geologický výzkum
 • hydrodynamické zkoušky v izolovaných úsecích vrtů a jejich vyhodnocení
 • hydrologické a geochemické expertní posudky

Využití nanoželeza pro imobilizaci arzenu

 • Modelování přírodního systému lokality Kaňk u Kutné Hory pomocí pokročilého hydrogeochemického nástroje „The Geochemist´s Workbench“.
 • Prognóza vývoje lokality vzhledem k přirozeným změnám redoxních podmínek.

Matematické modelování pro bezpečnostní studie hlubinných úložišť nebezpečných odpadů

 • modelling of flow and transport processes in fractured rock
 • simulations of in-situ borehole hydraulic tests in granite massifs
 • thermomechanical simulations with parallel computer codes
 • bentonite coupled heat and moisture transport

Aplikovaný výzkum v oblasti nanotechnologií

Výzkum použití nanočástic elementárního železa:
 • pro sanace anorganického znečištění podzemních vod
 • pro sanace chlorovaných uhlovodíků in-situ
 • pro imobilizaci kationtů v důlních vodách

Příprava a podpora realizace projektů
&
Vzdělávání a ekonomické studie

 • Vzdělávání v oblasti ekonomiky životního prostředí
 • Příprava a podpora realizace navazujících projektů
 • Ekonomické studie v oblasti životního prostředí