Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Akce pořádané výzkumným centrem:

10-11.11.2009Kontrolní dny Výzkumného centra „Pokročilé sanační technologie a procesy“
1.4.2008Kontrolní dny Výzkumného centra „Pokročilé sanační technologie a procesy“Časový harmonogram
1.11.2005SeminářReduktivní technologie pro sanaci horninového prostředí [pdf] / prezentace
18.05.2005Zasedání správní rady centra
15.02.2005Úvodní jednání rady centra Fotografie