Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Kontrolní dny ARTEC - listopad 2009

[ T-Uni ]

Kontrolní dny reflektovali prodloužení původní smlouvy (původně do roku 2009) na další dva roky a detailně diskutovali nové tématické cíle a to jak na prodloužené období (cíle na rok 2010), tak i s přesahem do dlouhodobějšího výhledu (projekt VaVpI).

Vedoucí projektu Jiří Maryška k tomu řekl: „Získali jsme více času na vlastní výzkum a na budování potřebné infrastruktury. To umožní výzkumným skupinám ARTECu prokázat uplatnitelnost nových výsledků ve společnosti, a tím splnit záměry programu aplikovaných výzkumných center. Za velmi důležitý považuji například výzkum bezpečnosti ukládání radioaktivního odpadu, jehož výsledky by mohly TUL přinést další kladné reference. Chceme tento čas využít také pro integraci některých našich témat do začínajícího projektu VaVpI. Tím tento projekt podpoříme a dáme také příležitost především mladým absolventům doktorského studia zapojit se do výzkumu.

Na kontrolních dnech zazněly následující přednášky:

  • Nanovlákna a jejich aplikace
  • Nanonitě a jejich aplikace

 
 
 
 
prof. Jirsák: Výroba nanonitě
prof. Jirsák: Princip distribuce nanovláken
prof. Jirsák: Finální produkt - nanoniť
Odborná porota posuzuje látku z nanonití
prof. Jirsák: Diskuze