Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Odbornou úroveň výzkumného centra budou garantovat:

Prof. Ing. Dr. Jiří Maryška, CSc. TUL modelování transportních procesů
Prof. Ing. Oldřich Jirsák, CSc. TUL nanotechnologie – vlákenné filtry
Prof. RNDr. David Lukáš, CSc.TUL vlastnosti nanovláken
Ing. Vladimír Wasserbauer, CSc.DIAMO s. p. modelování sanačních procesů
Prof. Ing. Miroslav Tůma, CScTULnumerické metody
Prof. Ing. Radim Blaheta, CSc.UGN AV ČRparalelní algoritmy
Doc. Ing. Josef Šedlbauer, Ph. D.MTULgeochemické procesy, termodynamika
Doc. RNDr. Miroslav Koucký, CSc.TULstatistika a náhodné procesy
Ing. Pavel Fuchs, CSc.TULspolehlivost, modelování rizik
RNDr. Jiří KořalkaAQUATESTgeofyzikální procesy
Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.AQUATEST technologie, modelování sorpčních procesů
Prof. RNDr. Vladimír Jirků, DrSc.VŠCHT bakteriální technologie sanace
Ing. Tomáš Lederer, Ph. D.AQUATEST biotechnologie, zavádění do praxe
RNDr. Pavel Dusílek, Ph. D.AQUATEST nové sanační metody
Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D.ČGS geologický výzkum
Doc. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc.ČGS geochemické procesy
Mgr. Jiří Konopásek, Ph. D. ČGS termodynamické modelování metamorfních procesů
RNDr. Martin Novák, Ph. D.ČGS biogeochemické procesy
Ing. Rodová Alena VÚAnCh interakce nanoželeza s toxickými kovy a jejich využití v sanačních technologiích
Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.UJEP rovnovážné chemické procesy
Ing. Július Štuller, CSc.ÚI AV ČR informatika, databáze, webové technologie
Prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.FJFI migrace a speciace těžkých kovů
Doc. Ing. Karel Štamberg, CSc.FJFI matematické modelování sorpčních procesů