Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Aplikovaný hydrogeologický a geochemický výzkum horninového prostředí

Výzkum původu a redukce disperze toxických prvků ze skládky toxického odpadu u obce Pozďátky na Třebíčsku

Skládka toxického odpadu Pozďátky byla uvedena do provozu v roce 1994 a uzavřena v roce 1997. V polovině 90. let bylo na skládku vyvezeno 10 tisíc tun zelené skalice (krystalický síran železnatý) s obsahem až 15 % koncentrované kyseliny sírové. V průběhu let bylo na skládce uloženo cca 50 druhů nebezpečného průmyslového a komunálního odpadu, často s vysokými obsahy toxických kovů. Dno bazénu skládky je pod úrovní hladiny podzemních vod, pod skládkou je vesnice se studnami na soukromých pozemcích. Povrch skládky v době provozu nebyl izolován a dešťově vody vymývaly kyselinu sírovou do substrátů o vysokých obsazích toxických kovů. Rozpuštěné kovy pronikaly do pozemních a povrchových vod a kontaminovaly prostředí do vzdálenosti 1 km. Česká geologická služba studuje geochemické procesy v blízkosti skládky od roku 2005. Hydrogeochemický monitoring mělkých vrtů potvrdil pokles koncentrací toxických kovů po překrytí skládky fólií v roce 2002. Studny ve vesnici pod skládkou vykazují v grafu izotopových poměrů síry hodnoty na rozhraní pole kontaminovaných a nekontaminovaných vod a je třeba je dále monitorovat.

image desc image desc image desc
image desc image desc image desc
image desc image desc image desc
image desc image desc