Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Modelování proudění podzemních vod

 • Vývoj vlastních modelovacích nástrojů
 • Použití SW prostředků pro realizaci konkrétních modelů zadaných lokalit a procesů
 • Interpretace geologických, hydrogeologických a hydrologických dat a jejich transformace do datových struktur modelů
 • Interpretace a vizualizace výsledků simulačních výpočtů

Modelování proudění podzemních vod je jedním ze základních prostředků analýzy a predikce přírodních procesů a dějů. Modely slouží jako podklady v řadě navazujících procesů, jako jsou analýzy rizika, stanovení ochranných pásem vodních zdrojů, projektování skládek a úložišť škodlivých odpadů. Kvalitně zpracované modely vedou k podstatnému zvýšení efektivity navazujících prací a ke snížení celkových finančních nákladů investora.

V oblasti modelování proudění podzemních vod se aktuálně zabýváme především následujícími činnostmi:

Projekty

 • Projekt: Výzkum procesů pole vzdálených interakcí HÚ vyhořelého jaderného paliva a vysoce aktivních odpadů, řešení problematiky modelování procesů v poli vzdálených interakcí HÚ, objednatel SÚRAO, řešitel Sdružení G-Bariéra, období řešení 2007-2009.
 • Projekt: Rozvoj a využití podzemních, zvláště termálních a minerálních vod v Peru, řešení problematiky modelování hydrogeologických situací v oblasti Cajamarca, společný projekt Viceministerio de Turismo Peru a MŽP ČR, řešitel projektu AQUATEST, období řešení 2006-2008.
 • Projekt: Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv – 2. etapa, řešení problematiky matematického modelování pohybu fluid v puklinovém prostředí testovací lokality, projekt SÚRAO, řešitel ČGS, období řešení 2004-2006.
 • Projekt: Potůčky, projekt VaV/660/2/03 Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP, řešení problematiky matematického modelování, poskytovatel MŽP, řešitel ČGS, období řešení 2003-2005.

Publikace

 • Šembera J., Maryška J., Královcová J., Severýn O.: A novel approach to modelling of flow in fractured porous medium, Kybernetika (2007), Vol. 43/4, str. 577-588. ISSN 0023-5954
 • Císařová K., Královcová J., Maryška J.: Models of hydro geological processes. In: Proceedings of international workshop ECMS 2007, Liberec (International workshop on Electronics, Modelling, Measurement, and Signals). Technical University of Liberec, Liberec, 2007, pp 118-123. ISBN 978-80-7372-218-0.
 • Severýn O., Maryška J., Královcová J., Hokr M.: Numerical simulation of borehole tests in fractured rock at Potůčky site. Proceedings of 4th Workshop on hard rock hydrogeology of the Bohemian Massif, Jugowice, 2006.
 • Královcová J., Maryška J., Severýn O., Šembera J.: Formulation of mixed-hybrid FE model of flow in fractured porous medium. Numerical Mathematics and Advanced Application, Proceedings of ENUMATH 2005, Springer-Verlag, 2006, pp. 1184-1191. ISBN 3-540-34287-7.
 • Královcová J.: An application of mixed-hybrid FE model of flow in fractured porous medium. In Simulation, modelling and numerical mathematics, Proceedings of Simona 2006. Liberec, 2006, pp. 88-95. ISBN 80-7372-152-X.
 • Maryška J., Královcová J., Císařová K., Capeková Z.: Modelování hydrogeologických situací v oblasti Cajamarca, In: Závěrečná zpráva společného projektu Viceministerio de Turismo Peru a MŽP ČR Rozvoj a využití podzemních, zvláště termálních a minerálních vod v Peru. AQUATEST, Praha, 2007, 9 stran.
 • Maryška J., Královcová J. a kol: Výsledky matematického modelování pohybu fluid v puklinovém prostředí testovací lokality. Závěrečná zpráva projektu: Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv – 2. etapa. 2006. Stran 52.
 • Maryška J. a kol: Matematické modelování. Závěrečná zpráva Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP VaV/660/2/03 za roky 2003-5. 2006. Stran 62.

odkazy

média

obrázek JPEG
obrázek JPEG