Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Příprava a podpora realizace navazujících projektů

 • odborný dohled nad financováním projektu a stavem rozpočtu projektu;
 • příprava podkladů pro finanční část monitorovacích zpráv;
 • vedení operativní evidence a kontrola podkladů pro žádosti o platbu;
 • kontrola správnosti a vyhodnocování naplňování monitorovacích indikátorů;
 • komunikace s poskytovatelem podpory a další.

Dotační národní a evropské rozvojové programy:

 • Národní programy výzkum
  • Program projektu výzkumu a vývoje NPV II. – Zdravý a kvalitní život
  • Tematická oblast: Bioremediace životního prostředí pomocí mikroorganismů
  L_Logotype_CZ_male.jpg
 • Evropské sociální programy – Tematické operační programy
  • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Prioritní osa programu: 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
  • Oblast podpory: 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání
  logo_esf_vlajkaEU_5.jpg
 • Projekty Akademie věd České republiky
  • Program výzkumu a vývoje
  • Nanotechnologie pro společnost
  zajimavosti_logoav.png
 • Projekty 7. rámcového programu
  • Specifický program 7.RP – Spolupráce (Cooperation)
  • Nanovědy, materiály a nové technologie (NMP)
  logo_7rp.jpg
 • Evropská územní spolupráce
  • Cíl 3 - Operační program na podporu příhraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou
  ziel3logo.gif

dokumenty