Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Důležité dokumenty

Výsledky Výzkumného centra ARTEC 2005-2008[pdf]
PST: Strategy and Research Activities[pdf]