Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Publikace - Pokročilé sanační technologie a procesy

2009ENUMATH09-
2009Příspěvek Modelling 09´(Baarová H., Šembera J.): Modelling large-scale reactive transport - a case study of Stráž pod Ralskem, Northern Bohemia. Poster na konferenci Modelling 2009, Rožnov pod Radhoštěm. Článek je nyní posuzován pro přijetí do speciálního čísla časopisu Mathematics and Computers in Simulation.
2009Příspěvek Sanační technologie XII.Baarová H., Šembera J.: Využití programu The Geochemist´s Workbench ke studiu neutralizačních procesů v kyselých podzemních vodách – zhodnocení díčlích výsledků. In Burkhard J., Halousková O., Sanační technologie XII. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 2009, s. 269-272. ISBN 978-80-86832-44-9
2009Caddick et al._MSCaddick, M.J., Konopásek, J., Thompson, A.B. – Preservation of garnet growth zoning and the duration of prograde metamorphism. Journal of Petrology - v recenzi.
2009Capeková, Z., Malá, B., Pacina, J. 2009. Aplikace podporující efektivní návrh modelu pro metodu konečných prvků. In: SiMoNA 2009, TULCapeková, Z., Malá, B., Pacina, J. 2009. Aplikace podporující efektivní návrh modelu pro metodu konečných prvků. In: SiMoNA 2009, TUL
2009Capeková, Z., Malá, B., Pacina, J. 2009. Aplikace podporující efektivní návrh modelu pro metodu konečných prvků. In: SiMoNA 2009, TULCapeková, Z., Malá, B., Pacina, J. 2009. Aplikace podporující efektivní návrh modelu pro metodu konečných prvků. In: SiMoNA 2009, TUL
2009Redukce dimenze.docČást kapitoly Modelování týkající se redukce transportně-reakčních simulací pro připravovanou monografii ARTEC.
2009Chudoba 09- LiberecChudoba J., Modelování toků pomocí softwaru Flow123D se započtením nejistot vstupních parametrů - případová studie, konference Simona 2009, Technická univerzita v Liberci ISBN 978-80-7372-543-3
2009Step-by-step process for the management of historical contamination in the Czech RepublicČiháková Aguilar, S. Step-by-step process for the management of historical contamination in the Czech Republic. ENVIRONMENTAL ECONOMICS, POLICY AND INTERNATIONAL RELATIONS: YOUNG RESEARCHERS PERSPECTIVE Petr Šauer (editor) Nakladatelstvi a vydavatelstvi litomyslskeho seminare, Praha 2008 294 pp paper back ISBN: 978-80-86709-14-7
2009příspěvekDana Rosická, Jan Šembera: Model agregace železných nanočástic, Sborník semináře „Pokročilé sanační technologie a procesy“, září 2009, ISBN: 978-80-7372-543-3
2009Dressler, M., Onderka. V., Severyn, O., Zangl, G.,: TOOLS FOR DISPATCHER MANAGEMENT OF MULTIPLE UGS’S. Proceedings of World Gas Conference 2009, IGU, Buenos Aires, 2009.
2009Duplikát úkolu, k vymazání.
2009Effect of Cationic Surfactant on Needleless Melt electrospinning of PolypropyleneEffect of Cationic Surfactant on Needleless Melt electrospinning of Polypropylene Michal Komárek1, Tong Lin2 , Lenka Martinová1, Xungai Wang2 1 Department of Nonwovens, Technical University of Liberec, Czech Republic. 2 Centre for Material and Fibre Innovation, Deakin University, Vic., Australia. Advanced Material and Technologies Conference proceedings (2008) ISSN: 1822-7759, 2008
2009Mlynek-konference-ICPM09Evaluation and Availability of Electronic Information, příspěvek ve sborníku konference "Presentation of Mathematics '09", September 2009, Liberec
2009Publikovaná přednáškaGrycz, David - Říčka, Adam - Kuchovský, Tomáš. Vliv těžby na režim podzemních vod na příkladu rosicko-oslavanské oblasti. In 10. Česko-Slovenský Mezinárodní Hydrogeologický Kongres, Voda - Strategická surovina pro 21. století. 1. vydání. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. od s. 197-200, 4 s. ISBN 978-80-248-2026-2
2009Jan Březina, "Numerical analysis of multidimensional fracture flow", Proceedings of the 3rd int. conf. MAMERN, 2009, Vol I, p. 293. ISBN 978-84-338-5006-5
2009Mlynek_Konference_MME08 Jaroslav Mlýnek: Business Continuity Planning and Information Evaluation. 26th International Conference Mathematical Methods in Economics 2008, TUL, Liberec 2008. ISBN: 978-80-7372-387-3
2009Využití nanočástic kovů pro imobilizaci anorganických látekKapitola "Využití nanočástic kovů pro imobilizaci anorganických látek" pro monografii "Chemicky podporované in situ sanační technologie" byla odevzdána zadavateli, termín publikování a bibliografická data zatím nejsou k dispozici.
2009teze_klimkovaKLÍMKOVÁ, Š. Povrchové úpravy železných nanočástic ke zlepšení jejich vlastností pro in-situ reduktivní dechloraci organických kontaminantů : teze k disertační práci. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009.
2009Možnosti využití nových typů nanoželeza pro odstraňování toxických kovůKOLESÁROVÁ J., RODOVÁ A.: Možnosti využití nových typů nanoželeza pro odstraňování toxických kovů. In sborníku konference Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi II., 7.-8. 10. 2009, Žďár nad Sázavou, s. 133, ISBN 978-80-86832-45-6
2009Možnosti využití nových typů nanoželeza pro odstraňování toxických kovůKolesárová J., Rodová A.: Možnosti využití nových typů nanoželeza pro odstraňování toxických kovů, příspěvek do sborníku a posterová prezentace,konference Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi II.,7. až 8. října 2009, Žďár nad Sázavou
2009Malá, B., Pacina, J., Capeková, Z. 2009. Účelově odvozované modely v procesu předzpracování dat pro tvorbu geometrie modelových sítí. In: SiMoNA 2009Malá, B., Pacina, J., Capeková, Z. 2009. Účelově odvozované modely v procesu předzpracování dat pro tvorbu geometrie modelových sítí. In: SiMoNA 2009
2009Malá, B., Pacina, J., Capeková, Z. 2009. Účelově odvozované modely v procesu předzpracování dat pro tvorbu geometrie modelových sítí. In: SiMoNA 2009 Malá, B., Pacina, J., Capeková, Z. 2009. Účelově odvozované modely v procesu předzpracování dat pro tvorbu geometrie modelových sítí. In: SiMoNA 2009 — Simulace modelování a nejrůznější aplikace Seminář výzkumného centra ARTEC. TUL Liberec.
2009Konopasek_4ctvrt2009.pdfMlčoch, B., Konopásek, J. - Pre-Upper Carboniferous geology along the contact of the Saxothuringian and Teplá-Barrandian domains in the area covered by younger sediments and volcanics (West Bohemian Massif, Czech Republic) - v recenzi Žáčková, E., Konopásek, J., Jeřábek, P., Finger, F., Košler, J. - Late Variscan blueschist-facies metamorphism in metapelites of the West Sudetes (Northern Saxothuringian Domain, Bohemian Massif) - v recenzi
2009Pacina, J., Malá, B., Capeková, Z. 2009. Možnosti automatizace výstavby modelových sítí v rámci projektu Poohří. In: SiMoNA 2009Pacina, J., Malá, B., Capeková, Z. 2009. Možnosti automatizace výstavby modelových sítí v rámci projektu Poohří. In: SiMoNA 2009
2009POSLEDNÍ ZKUŠENOSTI A PERSPEKTIVY DALŠÍHO POUŽITÍ ELEMENTÁRNÍHO NANOŽELEZA – APLIKACE PŘI SANACI PODZEMNÍCH VODPetr Kvapil, Miroslav Černík, NANOCON, 20.-22.10.2009, Rožnov pod Radhoštěm,p.61
2009Srovnávací testy odstraňování anorganických a organických kontaminantů pomocí různých typů nanoželezaRODOVÁ A., KOLESÁROVÁ J., LACINOVÁ L.: Srovnávací testy odstraňování anorganických a organických kontaminantů pomocí různých typů nanoželeza, příspěvek do sborníku a posterová prezentace. In sborník konference Sanační technologie XII,19. až 21. května 2009,Uherské Hradiště,s.282,ISBN 978-80-86832-44-9
2009Srovnávací testy odstraňování anorganických a organických kontaminantů pomocí různých typů nanoželezaRODOVÁ A., KOLESÁROVÁ J., LACINOVÁ L.: Srovnávací testy odstraňování anorganických a organických kontaminantů pomocí různých typů nanoželeza, příspěvek do sborníku a posterová prezentace, str.282, konference Sanační technologie XII, 19. až 21. května 2009,Uherské Hradiště, ISBN 978-80-86832-44-9
2009Možnosti využití nanoželeza pro odstraňování arzenu z odpadních vod z odkaliště firmy FOSFARODOVÁ A., KOLESÁROVÁ J.: Možnosti využití nanoželeza pro odstraňování arzenu z odpadních vod z odkaliště firmy FOSFA, příspěvek do sborníku a posterová prezentace. In sborníku konference NANOCON, 20. až 22. října 2009, Rožnov pod Radhoštěm, č. 81, ISBN 978-80-87294-12-3
2009Možnosti využití nanoželeza pro odstraňování arzenu z odpadních vod z odkaliště firmy FOSFARodová A., Kolesárová J.: Možnosti využití nanoželeza pro odstraňování arzenu z odpadních vod z odkaliště firmy FOSFA, příspěvek do sborníku a posterová prezentace,konference NANOCON, 20. až 22. října 2009, Rožnov pod Radhoštěm
2009Rukavickova_InovII_vyzkum hydraulickych vlastnostiRUKAVIČKOVÁ, L. Výzkum hydraulických vlastností Českého masivu - metodika získávaní hydrogeologických dat pro matematický model hlubinného úložiště. In Halousková O. Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi II, 7.-8.10.2009, Žďár nad Sázavou. Vodní zdroje EKOMONITOR s.r.o., Chrudim 2009 ISBN 979-80-86832-45-6
2009Metody modularizace rozsáhlých ontologiísborník Doktorandské dny ’09
2009Schulmann_CRASSchulmann, K., Konopásek, J., Janoušek, V., Lexa, O., Lardeaux, J.-M., Edel, J.-B., Štípská, P., Ulrich, S. (2009): An Andean type Palaeozoic convergence in the Bohemian Massif. Comptes Rendus Geoscience 341, 266-286.
2009Souhrnná zpráva o skládce v Pozďátkách pro DiamoSouhrnná zpráva o skládce v Pozďátkách pro Diamo
2009Hydrogeochemické modelování lidskou činností ovlivněných přírodních systémůŠVÁB M., ŠVÁBOVÁ M., RODOVÁ A.: Hydrogeochemické modelování lidskou činností ovlivněných přírodních systémů, Studia Oecologica, v tisku
2009Tomčík, D., Malá, B. 2009. Geoinformatic modeling in the construction of model meshes. In: SiMoNA 2009, TUL Liberec.Tomčík, D., Malá, B. 2009. Geoinformatic modeling in the construction of model meshes. In: SiMoNA 2009, TUL Liberec.
2009Trögl J., Pilařová V., Měchurová J., Krudencová J., Janoš P., Boušková A., Mrákota J., Stloukal R., Čechovská L: Denitrifikace zasolených vod po regeneraci iontoměničových kolon pomocí biotechnologie Lentikats. Sborník konference Inovativní a Sanační Technologie, Žďár n.S., 7.-8.10.2009, str. 64-69, ISBN 978-80-86832-45-6.
2009Trepacka manualVertikální revolverová třepačka. Experimentální zařízení použitelné pro laboratorní testování různých typů sanačních činidel.
2009článek Žáčková et al.Žáčková, E., Konopásek, J., Jeřábek, P., Finger, F. & Košler, J.: Late Variscan blueschist-facies metamorphism in metapelites of the West Sudetes Northern Saxothuringian Domain, Bohemian Massif)
2009modelling09Zedek,L., Šembera,J., Application of Principal Component Anylysis in Modelling of Underground Solute trasport, 2009, ISBN 978-80-86407-66-1
2009prezentaceZedek, L., Šembera, J., Použití analýzy hlavních komponent pro redukci dimenze reakčně-transportního modelu, 2009, ISBN 978-80-7372-543-3
2009prispevekZedek,L., Šembera,J., Použití analýzy hlavních komponent pro redukci dimenze reakčně-transportního modelu, sborník příspěvků, 2009, ISBN 978-80-7372-543-3
2008In-situ geochemická stabilizace Cr(VI)1. Kubricht J., Rodová A., Černík M.: In-situ geochemická stabilizace Cr(VI), článek připravený pro publikaci v odborném periodiku 2. Rodová A., Kubricht J., Černík M.: Srovnávací laboratorní zkoušky nanoželeza od různých dodavatelů, dílčí výzkumná zpráva neoponovaná, Ústí nad Labem (2008)
2008článek ve sborníku ekomonitor 2008 BláhaBláha V.- Pacnerová P. (2008) Nová technologie odběru vzorků vod z jednotlivých puklin v maloprůměrových vrtech. str.120-125 in sborník Inovativní technologie ve výzkumu a praxi, 8.-9.10.2008,Žďár nad Sázavou, Halousková O. (edit.),str. 170
2008Capeková, Z., Malá, B. 2008. Aplikace geoinformačního systému v rámci výstavby modelových sítí pro matematické modelování proudění podzemních vod.Capeková, Z., Malá, B. 2008. Aplikace geoinformačního systému v rámci výstavby modelových sítí pro matematické modelování proudění podzemních vod. In: Geodny - výroční konference České geografické společnosti. Liberec. 4 s.
2008Janoš-koncept studie o vlastnostech uhlíČeská a slovenská hnědá uhlí pro environmentální aplikace. Acidobazické, iontově výměnné a sorpční charakteristiky.
2008Chapmanetal.2008textChapman, R. , Leake, R. , Bond, D. , Štědrá, V. , Faigreve, B. : Chemical and mineralogical signatures of gold formed in oxidizing chloride hydrothermal systems and their significance within populations of placer gold grains collected during reconnaissance. Economic Geology. Submitted June 2008.
2008Managerial Decisions and Historical Contamination. Draft Version.Čiháková Aguilar, S. "Managerial Decisions and Historical Contamination". Draft Version.
2008Mlcoch_Konopasek_IJES.pdfČlánek byl odeslán do časopisu International Journal of Earth Sciences a je v současné době v recenzním řízení.
2008článek ve sborníku z akce- článek v recenzovaném sborníku z akce: Tasáryová, Z. , Lojka, R. , Hladík, V. (2008): Carbon Dioxide Geological Storage Potential of Deep Saline Aquifers of the Central Bohemian Upper Palaeozoic Basin, Czech Republic. In EAGE & First Break editors: Extended Abstracts & Exhibitors´ Catalogue, 70th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE Europec 2008, 9-12 June 2008, Nuova Fiera di Roma, s. P013. EAGE. Houten, The Netherlands. ISBN 978-90-73781-53. - ostatní výsledky (postery): Tasáryová, Z. , Lojka, R. , Hladík, V. (2008b): Carbon Dioxide Geological Storage Potential of Deep Saline Aquifers of the Central Bohemian Upper Palaeozoic Basin, Czech Republic. POSTER - 70th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE europec 2008, 9-12 June 2008, Nuova Fiera di Roma. Italy. Koukouzas, N. , Ziogou, F. , Gemeni, V. , Lojka, R. , Tasáryová, Z. , Hladík, V. , Kolejka, V. (2007): Assessment of CO Geological Storage Potential in Greece and in the Czech Republic. Poster - CO2NET Annual Seminar, Lisbon, 6-7 November 2007 - CO2NET (Carbon Dioxide Knowledge Transfer Network).
2008David Lukáš 2David Lukáš a kol.: Fyzika polymerů, Vydavatelství Technická univerzita v Liberci, Liberec, 2008, ISBN 978-80-7372-312-5.
2008David Lukáš 1David LUKAS* (corresponding author), Arindam SARKAR, Pavel POKORNY: SELF ORGANISATION OF JETS IN ELECTROSPINNING FROM FREE LIQUID SURFACE - A GENERALIZED APPROACH, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, VOL. 103, NO. 8, APRIL 2008, PP. 0844309 1-7. ISSN 1089-7550, Vybráno American Institute of Physics pro internetový přehled: Virtual Journal of Nanoscience and Technology, May the 5th, 2008
2008Šedlbauer: nitrophenolsEhlerová J., Trevani L., Šedlbauer J., Tremaine P.R.: Spectrophotometric Determination of the Ionization Constants of Aqueous Nitrophenols at Temperatures up to 225°C, J. Sol. Chem., 37, 857-874 (2008). Abstract: The UV-visible spectra of aqueous o-, m-, and p-nitrophenol were measured as a function of pH at temperatures from 50°C to 225°C at a pressure of 7 MPa. These were used to determine equilibrium constants for the acid ionization reaction of each isomer. The new results were combined with literature data on ionization of nitrophenols and used for parameter optimization in the thermodynamic model of Marshall and Franck (J. Phys. Chem. Ref. Data, 1981, 10, 295-304), to describe the dependence of ionization properties on temperature and pressure. The model yields predictions of the ionization constants for o-, m-, and p-nitrophenol, log Ka, to at least 250°C and 20 MPa with an estimated uncertainty in log Ka of less than ± 0.06.
2008 Electrospun Chitosan Based Nanofibers Lenka Martinova and Daniela Lubasova RJTA, Vol 12 Iss No.2, May (2008),72-79.
2008erbanova_abstrakt vysledku_cerven2008.pdfErbanova, L., Novak, M., Fottova, D., Dousova, B. Export of Arsenic from Forested Catchments Under Easing Atmospheric Pollution, v červnu 2008 přijato do časopisu Environmental Science of Technology (IF = 4.04)
2008ICPM08Finěk, V.: Chemical equilibrium and kinetics II. In: Proceedings of International Conference PRESENTATION of MATHEMATICS ’08, Liberec 16. - 19. 9. 2008. Liberec, Technická univerzita v Liberci 2008. P. 37-44. ISBN 978-80-7372-434-4.
2008ICPM07Finěk, V. Chemical equilibrium and kinetics. International Conference Presentation of Mathematics'07, Liberec, 2007, ISBN: 978-80-7372-252-4
2008ICMSC_08Frydrych, D., Hokr, M.: Verification of Coupled Heat and Mass Transfer Model ISERIT by Full-scale Experiment, International Conference on Modeling, Simulation and Control 2008, San Francisco, USA, 22.-24. October 2008
2008ICCSA_08Frydrych, D., Lisal, J.: Introduction to Methodology DF2EM - Framework for Efficient Development of Finite Element Based Models International Conference on Computer Science and Applications 2008 San Francisco, USA, 22.-24. October 2008
2008Grycz, David - Kuchovský, Tomáš - Říčka, Adam - Zeman, Josef. Regional impact of mining activity to the groundwater regime: Example case study of the Rosice Oslavany coal mine district, Czech Republic. In Mine Water and the Environment PROCEEDINGS, 10th International Mine Water Association Congress, June 2-5. 2008, Karlovy Vary, Czech Republic. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. od s. 143 - 146, 627 s. ISBN 978-80-248-1767-5.
2008IMWA článekGrycz, David - Kuchovský, Tomáš - Říčka, Adam - Zeman, Josef Regional impact of mining activity to the groundwater regime: Example case study of the Rosice Oslavany coal mine district, Czech Republic. In Mine Water and the Environment PROCEEDINGS, 10th International Mine Water Association Congress, June 2-5. 2008, Karlovy Vary, Czech Republic. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. od s. 143 - 146, 627 s. ISBN 978-80-248-1767-5. MSM0021622412, záměr.
2008Pores in nanofiber layer - příspěvekHrůza, J. Testing of pores in nanofiber web. TEXSCI 07, Technická Univerzita v Liberci, Liberec 2007, ISBN 978-80-7372-207-4
2008Hokr conf.paper Hydropredict08J. Havlicek, M. Hokr, and J. Kopal, Non-linear adsorption in a multidimensional and double-porosity model of fractured rock solute transport, Hydropredict - Int. Conf. on Predictions for Hydrology, Ecology, and Water Resources Management: Using Data and Models to Benefit Society (Bruthans, Kovar, and Hrkal, eds.), Czech Assoc. Hydrogeol., 2008, pp. 167–170. ISBN 978-80-903635-3-3
2008Klímková_příprava článkuKLÍMKOVÁ, Š.: Application of nanoFe0 for Treatment of Acid Mine Waters: Contaminant Removal by Changes in Acid-Base and Redox Properties
2008Klímková_Application of Zero-Valent Nanoparticles KLIMKOVA, S.; CERNIK, C.; LACINOVA, L.; NOSEK, J.: Application of Nanoscale Zero-Valent Iron for Groundwater Remediation: Laboratory and Pilot Experiments. NANO Special Issue, 2008, (accepted 18.1. 2008, in press)
2008Klímková_Application of Zero-Valent Nanoparticles KLIMKOVA, S.; CERNIK, M. : Application of Zero-Valent Nanoparticles for Acid Mine Water Remediation. In Rapantova, N.; Hrkal, Z. (eds.). Mine Water and the Environment Proceedings - 10th International Mine Water Association Congress. Karlovy Vary, Czech Republic, 2.-5. 6. 2008. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, 2008, p. 281-284. ISBN 978-80-248-1767-5
2008Klímková_Povrchové úpravy nanočástic Fe0KLÍMKOVÁ, Š.; ČERNÍK, M.; KŘIKLAVOVÁ, L.; KVAPIL, P.; NOSEK, J.: Povrchové úpravy nanočástic Fe0 pro zlepšení jejich vlastností při in-situ reduktivní dechloraci. In BURKHARD, J.; HALOUSKOVÁ, O. (eds.). Sanační technologie XI. Třebíč, 20.-22.5 2008. Chrudim: Ekomonitor, 2008, p. 116. ISBN 978-80-86832-35-7.
2008Klímková_Výzkum transportuKLÍMKOVÁ, Š.: CITACE
2008Lenka LacinováLACINOVÁ, L., KLÍMKOVÁ, Š., ŠVÁB, M.: Možnosti použití nulmocného nanoželeza pro redukci aromatických nitrosloučenin, In sborník konference Sanační technologie XI., 20.- 22.5.2008, Třebíč, ISBN 978-80-86832-35-7
2008Lacinová_příspěvek konferenceLACINOVÁ, L.: Možnosti použití kombinované metody laktát - nanoželezo pro odstranění chlorovaných ethenů z podzemní vody, In sborník z konference "Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi", 8.-9.října 2008, Žďár nad Sázavou, 2008. ISBN: 978-80-86832-37-1.
2008Šedlbauer: softwareMajer V., Šedlbauer J., Bergin G.: Henry’s law constant and related coefficients for aqueous hydrocarbons, CO2 and H2S over a wide range of temperature and pressure, Fluid Phase Equilib., 272, 65-74 (2008). Abstract: This article presents three interrelated topics. First, the Henry’s law constant (HLC) and its use are reviewed in a broader thermodynamic context reaching beyond the restricted image of HLC as a coefficient reflecting partitioning between liquid and vapor phases. The relationships of HLC to the vapor-liquid distribution coefficient and the air-water partition coefficient are discussed as well as the interrelation between expressions of HLC in terms of different concentration scales. Second, the previously published group contribution method for estimation of HLC of hydrocarbons, Sedlbauer, Bergin and Majer AIChE J. 48 (2002) 2936, is extended by adding the newly determined parameters for CH4, CO2 and H2S. Inclusion of these three major constituents of the natural gas makes the method more versatile in application to systems where oil and / or natural gas coexist with an aqueous phase. When establishing the parameters of the model the representative HLCs from literature were combined with the data on the derivative properties available over a wide range of conditions from the calorimetric and volumetric experiments. An attention is paid particularly to the effect of pressure on the HLC. Third, a convenient user-friendly software package is described allowing calculation of HLC and of other related coefficients over a wide range of temperature and pressure on the basis of the presented model. This package is available on request in an executable form on a shareware basis for non-commercial users.
2008Malá, B. 2008. Řešení vybrané lokality metodou mesh modelování v GIS.Malá, B. 2008. Řešení vybrané lokality metodou mesh modelování v GIS. Poster. Geodny - výroční konference České geografické společnosti. Liberec.
2008Malá, B., Capeková, Z. 2008. Geoinformatické modelování a jeho přístupy v tvorbě mesh modelu území.Malá, B., Capeková, Z. 2008. Geoinformatické modelování a jeho přístupy v tvorbě mesh modelu území. In: Geodny - výroční konference české geografické společnosti. Liberec. 7 s.
2008Malá, B. Geoinformatics Modeling and its Approaches in Mesh Model of Area Creation.Malá, B. GEOINFORMATICS MODELING AND ITS APPROACHES IN MESH MODEL OF AREA CREATION. 2008 (dosud nevyšlo)
2008Malá, B. Solution of selected locality by method of mesh modeling in GIS.Malá, B. SOLUTION OF SELECTED LOCALITY BY METHOD OF MESH MODELING IN GIS. 2008 (dosud nevyšlo)
2008MARYŠKA J., SEVERÝN O., TAUCHMAN M., TONDR D.: Modelling of processes in fractured rock using FEM/FVM on multidimensional domains. Journal of Computational and Applied Mathematics, 215/2, 2008, pp. 495-502. ISSN: 0377-0427
2008Maryška J., Severýn O., Tauchman M., Tondr D.: Modelling of processes in fractured rock using FEM/FVM on multidimensional domains.  Journal of Computational and Applied Mathematics, 215/2, 2008, pp. 495-502. ISSN: 0377-0427
2008Hokr Frydrych - geoproc 2008M. Hokr, D. Frydrych: Model of coupled thermo-hydraulic transport in bentonite based on mobile and immobile water phase, In Thermo-Hydromechanical and chemical coupling in geomaterials and applications (Proceedings of GEOPROC2008) (Nicolas Burlion and Jian-Fu Shao eds.), pp. 321-328, ISBN: 9781848210431
2008Mlčoch_KonopásekMlčoch, B., Konopásek, J.: Pre-Upper Carboniferous geology along the contact of the Saxothuringian and Teplá-Barrandian domains in the area covered by younger sediments and volcanics (western Bohemian Massif, Czech Republic)
2008Mlčoch, B., Konopásek, J.:Pre-Upper Carboniferous geology along the contact of the Saxothuringian and Teplá-Barrandian domains in the area covered by younger sediments and volcanics (western Bohemian Massif, Czech Republic)
2008Mobility of trace metalsPDFMobility of trace metals in pore waters of two Central European peat bogs SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Volume: 394 Issue: 2-3 Pages: 331-337 Published: MAY 15 2008 ISSN: 0048-9697
2008Nosek_sanační technologieNOSEK, J., ČERNÍK, M., KVAPIL, P.:
2008Vyhodnocení kolonových testů zaměřených na migraci železných nanočástic pomocí metod pro zpracování obrNOSEK, J.; PLUHAŘ, T.; KLÍMKOVÁ, Š.; BUCHTA, J.; ČERNÍK, M.: Vyhodnocení kolonových testů zaměřených na migraci železných nanočástic pomocí metod pro zpracování obrazu. In Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací. Litomyšl, 2. - 3. 2008. Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o., 2008. ISBN 978-80-86832-40-1.
2008Ecological ModelingOulehle, F. , Hofmeister, J. , Hruška, J. (2007): Modeling of the long-term effect of tree species (Norway spruce and European beech) on soil acidification in the Ore Mountains. Ecological Modelling 204, 3-4, 359-371. ISSN 0304-3800.
2008Pavel Dusílek, Petr Kvapil, Kent S. Udell, In-Situ thermal technology application - Results of post-remdial monitoring, Consoil 2008, 10-th international onference on soil-water systems, Milano, June 2008, pp. 131-142.
2008Janos-clanek-imobilizace Cr(VI)Pavel Janoš, Václav Hůla, Petra Bradnová, Věra Pilařová, Josef Šedlbauer: Reduction and immobilization of hexavalent chromium with coal- and humate-based sorbents. Chemosphere, v tisku
2008Petr Kvapil, Lenka Lacinová, Lucie Křiklavová, Miroslav Černík
2008P. Jiránek, M. Rozložník. Limiting accuracy of segregated solution methods for nonsymmetric saddle point problemsP. Jiránek, M. Rozložník. Limiting accuracy of segregated solution methods for nonsymmetric saddle point problems. J. Comput. Appl. Math. 215 (2008), s. 28-37. ISSN 0377-0427.
2008P. Jiránek, M. Rozložník. Maximum attainable accuracy of inexact saddle point solversP. Jiránek, M. Rozložník. Maximum attainable accuracy of inexact saddle point solvers, SIAM J. Matrix Anal. Appl. 29 (2008), s. 1297–1321. ISSN 0895-4798 (print), 1095-7162 (electronic).
2008P. Jiránek, M. Rozložník, M. H. Gutknecht. How to make Simpler GMRES and GCR more stableP. Jiránek, M. Rozložník, M. H. Gutknecht. How to make Simpler GMRES and GCR more stable, SIAM J. Matrix Anal. Appl., accepted for publication.
2008Plánovaný výslede v případě přijetí abstraktu na mezinárodní konferenci ECOR-5, která by se měla konat v říjnu 2008 v Amsterdamu. Petr Kvapil, Lenka Lacinová, Karel Waska, Miroslav Černík, Application of ZVI nanoparticles for remediation of groundwater polluted by PCBs – practical results of laboratory and field application.
2008Stanoveni_OH 080623Prezentace výsledků vyvinuté analytické metody stanovení –OH skupin v huminových látkách ve formě publikace v odborném časopisu TALANTA. Název publikace: Determination of OH groups in humic acids using methylation with dimethylsulfate
2008In situ geochemická stabilizacePublikace "In situ geochemická stabilizace chrómu" shrnula poznatky ze zkoušek redukčních schopností FeSO4 . 7H2O, Na2S2O5, Na2SO3 a nanoželeza při odstraňování Cr(VI) v modelových laboratorních podmínkách a následných pilotních zkouškách, které probíhaly v letech 2005 a 2006. Na přípravě publikace se podílel ing. Kubricht. O způsobu zveřejnění článku nebylo dosud rozhodnuto.
2008Volfová_Innovations in the Czech RepublicŘEHOŘOVÁ, P., VOLFOVÁ, J. Innovations in the Czech Republic and New Technologies Risks. In Proceedings of the 16th Annual Conference on PBFEAM. Queensland University of Technology: Brisbane, 2008. ISBN 978 1 74107 242 6, p. 13
2008Stream thermometry as an effective tool for revealing communication areas between mine water and surface streams: Uranium mine Rozna case study (Czech Republic) Říčka, Adam - Kuchovský, Tomáš - Zeman, Josef. Stream Thermometry as an Effective Tool for Revealing Communication Areas between Mine Water and Surface Streams: Uranium Mine Rozna Case Study (Czech Republic). In Mine Water and the Environment PROCEEDINGS, 10th International Mine Water Association Congress, June 2-5. 2008. Karlovy Vary, Czech Republic. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. od s. 35-38, 627 s. ISBN 978-80-248-1767-5.
2008Rukavičková L. Závislost hydraulické vodivosti granitů na míře jejich porušení – ČlánekRukavičková, L. (2008): Závislost hydraulické vodivosti granitů na míře jejich porušení. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007, 232-235. ISSN 0514-8057.
2008Rukavičková L. , Lukeš J.: Distribution of hydraulic conductivity in fractured compact granite defined by hydraulic tests and geophysical logging - AbstraktRukavičková, L. , Lukeš, J. (2008): Distribution of hydraulic conductivity in fractured compact granite defined by hydraulic tests and geophysical logging. 33rd International Geological Congress, Abstract CD-ROM, Oslo.
2008Šedlbauer: preliminary chlorophenolsŠedlbauer J.: Group contribution method for aqueous nitro-, chloro-, and phenolate-substituted aromatics at elevated temperatures. Proceedings of the 15-th International Conference on the Properties of Water and Steam, Berlin, Germany, 2008. Abstract: The article presents a method for predicting the standard partial molar Gibbs energy (standard chemical potential) and related derivative properties of aqueous nitro- and chloro- derivatives of aromatic hydrocarbons over a wide range of temperatures and pressures. A thorough literature overview was conducted for collecting the available experimental data resulting from phase equilibrium, calorimetric and volumetric measurements that lead to the thermodynamic properties of hydration. Group contribution scheme was developed based on the acquired database both at reference conditions (298 K, 0.1 MPa) and at high temperatures and pressures, with predictions valid up to at least 523 K and 50 MPa. In connection with our previous results, the method allows calculating the standard thermodynamic properties of aqueous aromatic hydrocarbons substituted with any combination of nitro-, chloro-, hydroxy-, amino-, and alkyl- functional groups. Combined with the experimental data on ionization of phenols and phenol derivatives, the methods also makes it possible to determine the contribution of the phenolate (charged) functional group.
2008Šedlbauer: polyfunctional solutesŠedlbauer, J.; Jakubů, P.: Application of group contribution approach to polar and polyfunctional aqueous solutes, Industrial&Engineering Chem. Res., 47, 5048-5062 (2008). Abstract: Estimates of physical or thermodynamic properties of organic compounds are often based on a group contribution approach or other quantitative structure-property relationship. Polar functional groups introduce a perturbation to intramolecular distribution of electrons, resulting in violation of group additivity assumption known as structural or proximity effects. We propose a method for quantitative evaluation of these effects from experimental data and present the results for polar functional group contributions and their structural/proximity effects calculated for several standard thermodynamic properties of hydration at ambient conditions and at high temperatures and pressures. Recommendations are provided for further developments of group contribution methods in aqueous solutions of organics.
2008SEVERÝN O., MARYŠKA J., KRÁLOVCOVÁ J., HOKR M.: Numerical simulation of borehole tests in fractured rock at Potůčky site. in Marszałek H., Chudy K. (eds) Selected Hydrogeologic Problems of the Bohemian Massif and of Other Hard Rock Terrains in Europe. Acta Universitatis Wratislaviensis No 3041, seria: Hydrogeologia, pp. 69-80, Wroclaw, 2008. ISSN 0239-6661
2008model povrchu permokarbonu Českého RájeSkacelova, Z. – Mlcoch, B. – Tasaryova, Z. (2008): Digital Elevation Model of the Crystalline Basement, NE Bohemia. – In: Abstracts the 9th Czech-Polish Workshop „ On Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas“, Nachod, November 12-15, 2008, p. 20. Inst.of Rock Struct. and Mechan., Academy of Sciences of the Czech Rep., Prague.
2008AbstraktSlavík, M. – Šedlbauer, J. Enthalpy of Ionization for Isomeric Chlorophenols in Water. 15th International Conference on the Properties of Water and Steam [ICPWS], Berlin, Germany. (p. 182).
2008Autoreferát disertační práce (Roman Špánek) ŠPÁNEK, R. Autoreferát disertační práce [online]. Dostupné z: .
2008Špánek, Roman - Řimnáč, Martin - Linková, Zdeňka: On Creating a Trusted and Distributed Data Source Environment.Špánek, Roman - Řimnáč, Martin - Linková, Zdeňka: On Creating a Trusted and Distributed Data Source Environment. [Vytváření důvěryhodného distribuovaného prostředí datových zdrojů.] In: SOFSEM 2008 - Theory and Practice of Computer Science. (Editors: Geffert, V.; Karhumaki, J.; Bertoni, A.; Návrat, P.; Bieliková, M.) P. J. Šafárik University, Košice, 2007, p. 112-123. ISBN 978-80-7097-697-5.
2008R. Špánek: The Reputation System for Distributed Data Source EnvironmentŠPÁNEK,R; ŘIMNÁČ, M: The Reputation System for Distributed Data Source Environment, bude publikováno ve sborníku konference ICADIWT 2008 (IEEE proceedings).
2008Top envelope of Permocarboniferous depositsTasáryová, Z. , Skácelová, Z. , Mlčoch, B. (2008): Subsurface modelling of the Bohemian Cretaceous Basin: Top envelope of Permocarboniferous deposits, preliminary results . In Petr Budil: Palaeontological workshop held in honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft CSc., Czech Geological Society. Praha. ISBN 978-80-904208-1-6.
2008kratke teze_klimkovatéma disertační práce: Povrchové úpravy nanočástic Fe0 pomocí surfaktantů a olejů ke zlepšení jejich vlastností při in-situ reduktivní dechloraci organických kontaminantů
2008The Economics of GroundwaterTeoretické a praktické aspekty ekonomie podzemních vod v EU. Silvia Elizabeth Aguilar Bobadilla Technická Univerzita v Liberci Anotace Práce se věnuje problematice vodních ekosystémů, uvádí teoretické a metodické aspekty environmentální ekonomie ve vodním hospodářství a popisuje ekonomické aspekty ochrany podzemních vod jako zdroje pitné vody. Uveden je také přehled údajů o vodních zdrojích a vodním hospodářství ve vybraných zemích Evropy. Větší pozornost jsme věnovali přehledu ekonomických nástrojů souvisejících s managementem podzemních vod, používaných ve vybraných státech EU. Závěrečná verze je zpracována v anglickém jazyce a publikována . ve sborníku konference Pitná voda 2008 pořádanou W&ET Team, České Budějovice,Ministerstvem zemědělství ČR,a Envi-Pur, s.r.o., v Táboře.
2008Tondr D.: Identifikace hydraulických parametru hornin. Disertační práce, FM TUL, 2008.
2008Secular evolution of groundwater - AbstractT.Paces: Secular evolution of groundwater - Abstrakt připravované kapitoly do zahraniční knižní publikace
2008Volfová_Měření úrovně zdravíVOLFOVÁ, J. Měření úrovně zdraví a ekonomické efektivnosti zdravotní péče v ČR jako významný vstup pro další ekonomické analýzy. In IMEA 2008. TUL 2008.
2008Ekonomicka efektivnost sanačních technologiíZKOUMÁNÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI JEDNOTLIVÝCH SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ NA MODELOVÉ LOKALITĚ
2007ČERMÁKOVÁ, H.; DUBOVÁ, M.: POSOUZENÍ EFEKTIVNOSTI ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIE – EKONOMICKÝ MODEL PROJEKTU VYUŽÍVAJÍCÍHO BIOMASU 
2007ČERMÁKOVÁ, H. : Ekonomický model oxidace manganistanem draselným 
2007ČERMÁKOVÁ, H. : Ekonomický model pěstování chrástice rákosovité 
2007ČERMÁKOVÁ, H. : Problematika vyjádření ekonomické efektivnosti sanace  
2007ČERNÍK, M., ZEMAN, J., KLÍMKOVÁ, Š. Interakce vody s atmosférou a minerály (horninami), Kurz základního a pokročilého modelování (Technická univerzita v Liberci). Liberec 17.- 20.září 2007  
2007Císařová K., Královcová J., Maryška J.:. Models of hydro geological processes. In Proc. of 8th int. Workshop ECMS 2007. Technical university of Liberec, Liberec, 2007, s. 118-123. ISBN 978-80-7372-218-0.  
2007Finěk, V. Chemical Equilibrium and Kinetics. In Presentation of Mathematics, 2007, s. 45 – 51. ISBN 978-80-7372-252-4. 
2007HNÍDEK, J.: Vizualizace proudění v puklinovém prostředí 
2007Konferenční příspěvek, ECOR 4, Amsterdam, 2007  
2007Konferenční příspěvek - Poster, Rimini, 2007 
2007Královcová J., Severýn O., : Modelovací nástroj Flow123D verze 1.0. TU Liberec, 2007.  
2007Malá, B. and Z. Capeková. Geoinformační systém lokality Melechov a účelový model geometrie se zpracováním sítě pro danou lokalitu. 2007. 
2007Malá, B. Geoinformační systém severní části ostrova Jamese Rosse. 2007.  
2007Malá, B. Topografická mapa severní části ostrova Jamese Rosse 1:25000. Digitální tiskové podklady. 20 MB dat.  
2007Malá, B. Topografická mapa severní části ostrova Jamese Rosse v měřítku 1:25000. Autorský originál, 10 mapových listů. 2007.  
2007M. Hokr, D. Frydrych: ISERIT – numerický simulátor sdruženého transportu tepla a vlhkosti, 2007  
2007Novák, J., Pačes, T., Kastl, L.: (2007) Simulace podzemních procesů v hydrogeologické struktuře žulového pně Podlesí. Zpráva, Česká geologická služba, Praha.  
2007Novak M., Erbanova L., Veron A., Jackova I., Buzek F., Pacherova P.:Use of sulfur and lead isotopes to detect the movement of a contaminated groundwater plume near a toxic waste repository.  
2007Oulehle F., Hofmeister J. and Hruška J. 2007. Modeling of the long-term effect of tree species (Norway spruce and European beech) on soil acidification in the Ore Mountains. Ecological Modelling 204: 359-371.  
2007Pačes T. Úvod do hydrogeochemie, část I., Vysokoškolská skripta, TUL.  
2007Rodová, A.: Výzkumná zpráva o řešení úkolu za rok 2007. 
2007RUKAVIČKOVÁ, L. Vztah hydraulické vodivosti a četnosti puklin v granitovém masivu. Sborník abstrakt a exkursní průvodce 3. sjezdu České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007, s. 68. ISBN 978-80-87139-11-0.  
2007SEGETH, K. Shape functions for hierarchic Hermite elements. In: International Conference Presentation of Mathematics ICPM’06. (Proc. of International Conference, Liberec 2006.) Liberec, Technická univerzita v Liberci 2006, 95 – 102. ISBN 80-7372-153-8.  
2007Výzkumná zpráva o řešení úkolu za rok 2007.  
2006Ballerat-Busserolles, K; Šedlbauer, J.; Majer, V. Standard Thermodynamic Properties of H3PO4(aq) Over a Wide Range of Temperatures and Pressures. Journal of Physical Chemistry B, 2007, vol. 111, p. 181-190. ISSN 1089-5647  
2006Čenský, M.; Šedlbauer, J.; Majer, V.; Růžička, V. Standard partial molal properties of aqueous alkylphenols and alkylanilines over a wide range of temperatures and pressures.  
2006Čermáková H.: Ekonomické aspekty managementu ekologických rizik, In Sborník z workshopu Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III, Ekomonitor, s.r.o., pp 5 – 9, ISBN 80-86832-22-8  
2006Černík, M., Kvapil. P., Nosek, J.: Využití nanotechnologií v sanační praxi, Sanační technologie IX, Ekomonitor, 2006  
2006Černík, M.: Nanotechnologie pro sanace ekologických zátěží, In Kompendium sanačních technologií, Matějů (ed.), Vodní zdroje EKOMONITOR, Chrudim, 197-205, ISBN 80-86832-15-5.  
2006Černík, M.: Studium oxidačně redukčních metod od laboratoře po sananční aplikace, Oxidační a redukční metody odtraňování ekologických zátěží, Ekomonitor, 2006  
2006Deponieworkshop Zittau-Liberec 2006 Tagungsband. (J. I. Schoenherr et al. Eds.). Hochschule Zittau/Gorlitz 2006. ISBN 3-9811021-3-4  
2006D.Frydrych, M.Hokr Modelling of coupled thermo-hydraulic processes in bentonite heating experiment, SiMoNA 2006,18.-20.9.2006, Liberec, ISBN 80-7372-152-X  
2006D.Frydrych, P.Rálek. Nanofiber textiles – problem of FEM modelling the coupled heat and moisture transfer, 6th WSEAS Int. Conf. on SIMULATION, MODELLING AND OPTIMIZATION 
2006Drahota, P., Paces, T., Pertold, Z., Mihaljevic, M., Skrivan, P. Weathering and erosion fluxes of arsenic in watershed mass budgets. Science of the Total Environment, 2006, roč. 372, s. 306-316. Elsevier  
2006Erbanova, L., Pacherova, P., Novak, M., Veron, A., Paces, T., Cejkova, B., Jackova, I., Buzek, F. Using sulfur and lead isotope ratios to trace the movement of a groundwater contamination plume: Toxic waste repository Pozdatky, Czech Republic.  
2006Grötschelová, S., Buchtová, H. Příprava a využití netradičních sorbentů v oblasti životního prostředí. Chem. Listy 100, 2006, 709.ISSN 0009-2770  
2006Grötschelová, S. Příprava a charakterizace kovových humátů. Studia Oecologica XV., 2006, s. 77-80. ISBN: 80-7044-790-7  
2006Hrůza, J.: Pleated HEPA Filters with Nanofibers. In: 13th International Conference Strutex 06, pp. 249-255, Liberec 2006 ISBN 80-7372-135-X  
2006Jan Šembera, Jiří Maryška, Milan Hokr: Brief introduction to numerical modelling of underground water flow and transport at the Technical University of Liberec, In: Deponieworkshop Zittau-Liberec 2005 Tagungsband.  
2006J. Holeček , 2007. Vznik solných krust východočeské křídy a jejich chemismus.Chemické listy ISSN 1213-7103 (v recenzním řízení)  
2006Jirsák, O.: Production and Application of Polymeric Nanofibres. In: Czech Nanoteam Workshop, Praha 2006  
2006J. Šembera, On modelling of underground solute transport with geochemical interactions, In: Sborník konference SIMONA 2006 (M. Hokr, ed.), Liberec 2006. str. 149-153  
2006Komárek, M , Martinová, L. Crosslinking of gelatin nanofibers, In: Fibermed , 7-9th June, 2006 Tampere, Finland, ISBN 952-15-1606-2.  
2006Kozler J., Novák J., Antošová B., Kuráň P., Váňa V., Janoš P.: Aplikace huminových látek v sanačních technolofiích; zpráva TUL 3 ST/VHS 2-2006 (2006)  
2006Královcová J.: An application of mixed-hybrid FE model of flow in fractured porous medium. In Simulation, modelling and numerical mathematics, Proceedings of Simona 2006. Liberec, 2006, pp. 88-95. ISBN 80-7372-152-X  
2006Královcová J., Maryška J., Severýn O., Šembera J.: Formulation of mixed-hybrid FE model of flow in fractured porous medium. Numerical Mathematics and Advanced Application, Proceedings of ENUMATH 2005 
2006Lacinová, L., Hrabák, P.: Nové postupy ISCO pro odstranění kontaminantů na bázi BTEX z horninového prostředí, V Oxidační a redukční metody odstraňování ekologických zátěží, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., Chrudim, 2006, ISBN 80-86832-21-X.  
2006Macé, C., Desrocher, S., Gheorghiu, F., Ka, A., Pupeza , M., Cernik, M., Kvapil, P., Venkatakrishnan, R., Wei-Xian Zhang: Nanotechnology and Groundwater Remediation, A Step Forward in Technology Understanding, Remediation 16(2): 23, 2006. 
2006Martinová, L., Řeháková, M. Preparation of absorptive sheets containing nanofibers of superabsorbent polymers , In: International Congress of Nanotechnology, San Fransicso, Oct. 30th- Nov. 2nd.2006, USA.  
2006M. Hokr and J. Havlíček: Application of mobile-immobile model for solution of fractured rock solute transport problem, Aplikace modelu mobilní-imobilní pro řešení transportu látky v rozpukané skále, Seminář aplikované matematiky Ostravice, pp.26-27 
2006M. Hokr and J. Havlíček: Comparison of multidimensional and dual-porosity models of solute transport in fractured rock, 
2006M. Hokr, J. Maryška: Current results in modelling of groundwater contamination at Stráž pod Ralskem site 
2006M. Hokr: Numerical diffusion -- example of employing the effect of approximation error in numerical computing, 
2006M. Hokr,Numerical solution of multi-site groundwater solute transport problem, 
2006Oulehle F., Hofmeister J. and Hruška J. 2006. Modeling of the long-term effect of tree species (Norway spruce and European beech) on soil acidification in the Ore Mountains. Ecological Modelling (v recenzním řízení).  
2006Paces, T., Bláha , V., Rukavickova, L. Temporal chemical stability of groundwater in impermeable fractured granite. Water-Rock Interaction 2007, Balkema (v recenzním řízení)  
2006P. Janoš, J. Sypecká, P. Mlčkovská, P. Kuráň, V. Pilařová: Removal of metal ions from aqueous solutions by sorption onto untreated low-rank coal (oxihumolite). Separation and Purification Technology, v tisku.  
2006P. Janoš, S. Grötschelová, L. Madronová, J. Kozler: Acidobazické, sorpční a iontově výměnné vlastnosti materiálů na bázi huminových látek. Chemické listy, 100, 704-705 (2006), ISSN 0009-2770  
2006"P. Jiránek, M. Rozložník. On a limiting accuracy of segregated techniques for saddle point problems, In Proceedings of the 3rd International Workshop on simulation, modelling and numerical analysis ,SIMONA 2006, Liberec, September 2006 " 
2006"P. Jiranek. On a maximum attainable accuracy of some segregated techniques for saddle point problems, In Proceedings of the XI. PhD. Conference, Institute od Computer Science, CAS, Matfyzpress, Prague, 2006 " 
2006Rehakova, M. Martinova, L. Pradny,M. Interaction nanofiber diameter and biopolymer electrospinning, In: Fibermed , 7-9th June, 2006, Tampere, Finland,  
2006Rodová A., Kubricht J., Černík M.: Redukce šestimocného chrómu pomocí nanočástic elementárního železa. Sborník konference Oxidační a redukční metody odstraňování ekologických zátěží, 98-102 Vodní zdroje EKOMONITOR,2006, ISBN 80-86832-21-X  
2006Šembera J., Maryška J., Královcová J., Severýn O.: A novel approach to modelling of flow in fractured porous medium, přijato k publikaci v Kybernetika  
2006Severýn O., Maryška J., Královcová J., Hokr M.: Numerical simulation of  
2006SIMONA 2006 
2006Slavík M.: Modelování standardních termodynamických vlastností vodných roztoků kyslíkatých organických sloučenin za vysokých teplot a tlaků. TU v Liberci, Liberec 2006. Doktorská práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Josef Šedlbauer, PhD.  
2006Slavík, M.; Šedlbauer J.; Ballerat-Busserolles, K.; Majer, V. Heat capacities of aqueous solutions of acetone; 2,5-hexanedione; diethyl ether; 1,2-dimethoxyethane; benzyl alcohol; and cyclohexanol at temperatures to 523 K.  
2006Slavík, M. – Šedlbauer, J.: Extended group contribution method for standard thermodynamic properties of aqueous ketones, ethers, and esters.  
2006STUDNIČKOVÁ, J., EXNAR, P., CHALOUPEK, J.: Silicon Oxide Nanofibers. In: 13th International Conference Strutex, Liberec November 2006. Liberec, Technická univerzita v Liberci 2006, s. 173-178. ISBN 80-7372-135-X  
2006Veron A. J., Novák M., Břízová E. 2006. Holocene reconstruction of lead deposition and vegetation cover as indicators of climate changes in Central Europe. Proceedings of Biogeomon, 5th International Symposium of Ecosystem Behaviour 
2006Závada, P., Schulmann, K., Konopásek, J., Ulrich, S., Lexa, O. Superplasticity of feldspars – melt enhanced diffusion creep and failure due to cavitation: rheological implications for felsic lower crust.