Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Rada výzkumného centra Pokročilé sanační technologie a procesy

Prof. Ing. Dr. Jiří Maryška, CSc. TUL, řešitel, garant  
Prof. Ing. Zdeněk Kůs, Ph. D. TUL, rektor  
Doc. Ing. František Ježek, CSc. ZČU Plzeň (předseda Rady VŠ)  
Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D.ČGS, ředitel, garant Zástupce subjektu, který využívá výsledky Centra
Ing. Milan Petrák VÚAnCh a. s., ředitelZástupce subjektu, který využívá výsledky Centra
RNDr. Jiří Šíma AQUATEST a. s., technický ředitelZástupce subjektu, který využívá výsledky Centra
RNDr. Martin Holý MŽP, ředitel odboru geologieZástupce subjektu, který využívá výsledky Centra
Ing. Vítězslav Duda, MBA SÚRAO, ředitelZástupce subjektu, který využívá výsledky Centra
Ing. Tomáš Rychtařík DIAMO s. p. TÚU, ředitelZástupce subjektu, který využívá výsledky Centra
Petr Skokan Hejtman Libereckého krajeZástupce subjektu, který využívá výsledky Centra
Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. UGN AV ČR, garant