Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Začlenění centra do organizační struktury TU v Liberci

Struktura výzkumného centra

Výzkumné centrum "Pokročilé sanační technologie a procesy" je začleněno do struktury TUL na úroveň fakult, podřízeno rektorovi a bude využívat služeb TUL a výzkumných kapacit tří fakult.