Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Roční zprávy výzkumného centra

Elektronická verze oponetské zprávy za rok 2006[pdf]
Elektronická verze roční zprávy 2006[pdf]
Elektronická verze roční zprávy 2005[pdf]