Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Interpretace geologických dat a jejich transformace

Interpretace geologických a hydrogeologických dat je nezbytnou součástí každého modelu, který je vytvářen na základě skutečné situace – modely hydrogeologických experimentů, modely zadaných lokalit.

Geologická a hydrogeologická data jsou používána v podstatě ve všech fázích realizace modelu:

  • Příprava geometrie simulované oblasti
  • Příprava vstupních datových souborů modelu
  • Testování, kalibrace, verifikace a validace modelu
  • V oblasti interpretace geologických a hydrogeologických dat je věnována zvláštní pozornost problematice:

  • Analýza geologických strukturních dat za účelem vytvoření 3D popisu geologických struktur s cílem automatizovat tuto fázi přípravy geometrie oblasti
  • Vývoj metodiky a nástroje pro kalibraci fyzikálních parametrů porézního prostředí ekvivalentního zadané puklinové síti

odkazy

média