Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Partneři centra – Ústav informatiky

logo  

Poslání

Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. má dlouhodobé zkušenosti s teoretickým i aplikačním výzkumem v oblasti moderních informačních technologií. V rámci grantových projektů financovaných EU, GA ČR a projektů vědy a výzkumu MŠMT a MŽP se ÚI AV ČR, v.v.i. podílí na řešení úkolů, kde se využívá jak metod matematického modelování komplexních procesů, tak i metod analýzy, predikce a asimilace naměřených dat. Hlavním úkolem ÚI AV ČR, v.v.i. je výzkum a vývoj moderních webových technologií v portálu Výzkumného centra ARTEC. Cílem úkolu je vytvořit moderní internetové rozhraní, které obsahuje zejména veřejnou část a část určenou pro vnitřní potřeby řešitelského kolektivu Výzkumného centra. Prvotním posláním úkolu je sdílení výsledků v rámci veřejné části portálu Centra s širokou odbornou i laickou veřejností.

Řešitelský tým