Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Partneři centra – Česká geologická služba

logo  

Poslání

Hlavní činností ČGS je základní geologický výzkum území České republiky. Ten se zakládá na terénním a laboratorním výzkumu území ČR a na interpretaci takto získaných dat. Aplikovaný výzkum je podporován základním výzkumem široké škály geologických, geochemických a hydrogeologických procesů. Velký podíl tohoto výzkumu je zaměřen na ochranu horninového prostředí a často je předmětem těchto studií celá biosféra, zahrnující nejen zemskou kůru, ale i hydrosféru, atmosféru a biologickou živou i neživou hmotu. Mnoho z těchto procesů a zkoumaných geologických systémů vykazuje časové a prostorové trendy, které nelze přímo měřit, ale je nutné je vyhodnotit nepřímými prostředky. Nejdůležitějším prostředkem je matematické modelování. Realistické modelování složitých neexaktních geologických procesů a systémů je možné až nyní s existencí výkonných počítačů. Geologická služba sama nemá potřebné odborné matematické zázemí, aby byla schopna tyto složité modely vytvářet a aplikovat. Právě tento směr základního výzkumu je možné systematicky rozvíjet v rámci Výzkumného centra ARTEC.

Řešitelský tým

 • Bláha Vladimír 
 • Dobeš Petr
 • Erbanová Lucie
 • Holeček Jan
 • Mlčoch Bedřich
 • Novák Martin
 • Pačes Tomáš
 • Pacherová Petra
 • Rukavičková Lenka
 • Skácelová Zuzana
 • Štědrá Veronika
 • Tasáryová Zuzana
 • Veselovský František
 • Žáčková Eliška