Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Partneři centra – Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s.

logo  

Poslání

Tématika výzkumné činnosti Centra je plně v souladu s jedním ze směrů výzkumné činnosti VÚAnCh, a.s., který je zaměřen na výzkumné a vývojové práce v chemických a biochemických procesech stimulovaných huminovými látkami. VÚAnCh, a.s. se v rámci Výzkumného centra Pokročilých sanačních technologií zabývá intenzivněji zejména problematikou výzkumu a vývoje vlastností huminových látek a jejich možným uplatněním v různých oblastech technické praxe. Touto problematikou se VÚAnCh, a.s. systematicky zabývá již od roku 1992 a získal v této oblasti velké množství poznatků a zkušeností. Vyvinul a vypracoval postupy, které popisují chemické a biochemické vlastnosti huminových látek a umožňují jejich praktické využití v některých technologických procesech. Některé z nich již nalezly realizační uplatnění.

Řešitelský tým

  • Čmelík Jiří
  • Kolesárová Jana
  • Krejčová Michaela  
  • Řešitelé jsou součástí pracoviště TUL.