Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Partneři centra – AQUATEST a.s.

logo  

Poslání

Hlavní směr výzkumné činnosti společnosti AQUATEST a.s. v rámci Výzkumného centra ARTEC je zaměřen na aplikaci nových sanačních technologií stejně jako na vývoj nových metod průzkumu a predikce v souvislosti s ochranou podzemních vod. Predikativní a modelová část řešení těchto výzkumných úkolů je řešena v návaznosti na dostupné existující nástroje a modely. Obdobně v oblasti vlastností horninového prostředí a procesů v souvislosti s kontaminací v něm probíhajících je navazováno na existující dostupné literární zdroje, pouze v dílčích problémech jsou pak procesy studovány přímo.

MPEG video
Video - gejzír z vrtu

Řešitelský tým

  • Čeněk Ctirad
  • Gaňa Pavel
  • Kvapil Petr
  • Mortimer Hampson Matthew Craig
  • Polách Libor  
  • Sekyrová Blanka
  • Šupíková Irena  
  • Šuráňová Romana
  • Vokounová Dana