Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Partneři centra – Universita Jana Evangelisty Purkyně

logo  

Poslání

Dlouhodobý záměr Fakulty životního prostředí UJEP v rámci Výzkumného Centra ARTEC v oblasti výzkumu a vývoje vychází z výzkumného záměru “Výzkum antropogenních zátěží v severočeském regionu”. Centrum ARTEC navazuje na tento záměr zejména v těch oblastech, kde bylo dosaženo prokazatelných výsledků ve formě publikací a praktických realizací. Jde zejména o výzkum chemických rovnováh, studium speciace chemických polutantů a studium ekosystémů v oblastech postižených antropogenní činností (mj. chemickou kontaminací) včetně vývoje remediačních a revitalizačních technologií. Vzhledem k tomu, že tato témata jsou aktuální nejen z hlediska potřeb regionu a plně korespondují i se studijními programy na Fakultě životního prostředí, stala se nosným výzkumným programem na FŽP UJEP.

Řešitelský tým

  • Hejda Stanislav
  • Janoš Pavel
  • Pacina Jan  
  • Pilařová Věra
  • Synek Václav
  • Trögl Josef