Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

VÝZKUMNÉ ČINNOSTI V JEDNOTLIVÝCH LETECH ŘEŠENÍ PROJEKTU PRO ZÍSKÁNÍ NEVEŘEJNÝCH ZDROJŮ

Výše účelové podpory a finanční podíl příjemců a spolupříjemců dotace na vlastní realizaci projektu se řídí zákonem č. 130/2002 Sb, § 2 nařízení vlády č. 461/2002 Sb. a podmínkami programu „Výzkumná centra“ pod záštitou MŠMT. Výše dotace může činit maximálně 90% uznaných nákladů projektu. Proto musí projektový tým v rámci Výzkumného centra ARTEC doložit způsob získání zbývajícího objemu prostředků do 100% (tj. min. 10%) uznaných nákladů z tzv. neveřejných zdrojů.

VÝZKUMNÉ ČINNOSTI V ROCE 2005 PRO ZÍSKÁNÍ NEVEŘEJNÝCH ZDROJŮ

V roce 2005 vložily organizace v rámci Výzkumného centra ARTEC celkem 5.790 tis. Kč, což tvoří 17,9% původně uznaných nákladů v roce 2005, jako výnosy z jednotlivých aktivit, které byly Radou Centra schváleny jako hlavní činnost Centra v oblasti aplikace výsledků v průmyslu a ekologii. více zde ...

VÝZKUMNÉ ČINNOSTI V ROCE 2006 PRO ZÍSKÁNÍ NEVEŘEJNÝCH ZDROJŮ

V roce 2006 bylo celkem získáno z neveřejných zdrojů 4 020,7 tis. Kč, což tvoří 11,7% původně uznaných nákladů projektu. Nejúspěšnější v tomto směru byla Technická univerzita v Liberci, která získala celkem 99% tohoto objemu, tj. 3 468,7 tis. Kč. Dále AQUATEST a.s. a VÚAnCh, a.s. poskytly celkem 492 tis. Kč a 60 tis. Kč z vlastních zdrojů. Spoluřešitelé z ČGS, ÚI AV ČR, UJEP v roce 2006 bohužel hodnověrně neprokázali získání neveřejných zdrojů na úhradu provozních výdajů Centra. více zde ...

VÝZKUMNÉ ČINNOSTI V ROCE 2007 PRO ZÍSKÁNÍ NEVEŘEJNÝCH ZDROJŮ

Celkově Výzkumné centrum v roce 2007 získalo 3 455 tis. Kč, čímž byla splněna podmínka min. 10% úhrady uznaných nákladů z neveřejných zdrojů. Povinnost získání neveřejných zdrojů za ostatní členy projektového týmu na sebe převzala za rok 2007 Technická univerzita v Liberci, protože již od počátku fungování Výzkumného centra prokazuje nejvyšší aktivitu při získávání neveřejných zdrojů vyplývající z aplikace výsledků v průmyslových podnicích. více zde ...

VÝZKUMNÉ ČINNOSTI V ROCE 2008 PRO ZÍSKÁNÍ NEVEŘEJNÝCH ZDROJŮ

Celkově Výzkumné centrum v roce 2008 získalo na níže uvedených výzkumných aktivitách 4 513 339,44 Kč. Poskytovatelská smlouva však Centru předepisuje získat přesně 3 500 tis. Kč, aby byla splněna podmínka min. 10 % úhrady uznaných nákladů z neveřejných zdrojů. Protože je hospodaření s neveřejnými prostředky vedeno odděleně od účelových prostředků Centra na zvláštním nákladovém středisku č. 1960 a hospodaření výše uvedených aktivit na zvláštních nákladových střediscích doplňkové či hlavní činnosti, budou v průběhu přerozdělování hospodářského výsledku TUL z těchto středisek doplňkové činnosti převedeny na nákladové středisko 1960 celkové prostředky v plánované výši 3 500 tis. Kč a zbylá část zdrojů, tj. 1 013 339,44 Kč bude převedena do rezervního fondu Technické univerzity v Liberci. Tímto bude dodržena Poskytovatelská smlouva. více zde ...