Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Ukázky výstupů

Transport železných nanočástic kolonou

Ukázka experimentu

Měření rychlosti transportu železných nanočástic kolonou je založeno na optickém snímání kolony po celém jejím obvodu. Výstupem takového experimentu je několik desítek sérií měření, přičemž každá série obsahuje 30 snímků jedné kolony z různých úhlů v přibližně stejném čase. Z každé série snímků je následně zkonstruován panoramatický pohled, ze kterého je možné metodami rozpoznávání obrazu stanovit hranici, kam až železo domigrovalo.

Tento druh měření migrace je zajímavým doplněním ostatních metod, avšak nevypovídá nic o dějích, které probíhají uvnitř objemu válce. Z tohoto důvodu je nutné používat dostatečně jemné a homogenní výplně kolony tak, aby bylo zaručeno, že děje na povrchu kolony jsou shodné s ději uvnitř kolony.