Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Přehled řešené problematiky za rok 2008

Ostatní roky

Dílčí cíle: