Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

 

Poslední semináře

Vývoj filtračních vlastností nanovlákenných vrstev

Mluvčí: Jakub Hrůza
Místnost a čas: Kontrolní dny ARTEC - listopad 2009 2009-11-10
Prezentace: Vývoj filtračních vlastností nanovlákenných vrstev
Abstrakt: Vývoj filtračních vlastností nanovlákenných vrstev

Samoorganizace Taylorových kuželů na volné hladině kapaliny, při elektrostatickém zvlákňování polymerních tavenin

Mluvčí: Michal Komárek
Místnost a čas: Kontrolní dny ARTEC - listopad 2009 2009-11-10
Prezentace: Samoorganizace Taylorových kuželů
Abstrakt: Samoorganizace Taylorových kuželů na volné hladině kapaliny, při elektrostatickém zvlákňování polymerních tavenin

Historie

DatumPřednášejícíNázev
2009-11-10Jakub HrůzaVývoj filtračních vlastností nanovlákenných vrstev
2009-11-10Michal Komárek Samoorganizace Taylorových kuželů na volné hladině kapaliny, při elektrostatickém zvlákňování polymerních tavenin
2009-11-04Ing. Vratislav ŢabkaTransport v2.1 - Software pro simulace kolonových experimentů
2009-11-04Josef TröglDenitrifikace vod s vysokým obsahem solí pomocí biotechnologie Lentikats
2009-10-21Ing. Josef Chudoba, Ph.D. Modelování hlubinného úložiště - citlivostní analýza vstupních parametrů a její vztah k hodnocení rizik
2009-10-14Jan LisalAnalytická oblast řešení projektu
2009-10-08Blanka MaláGIS v tvorbě geometrie modelových sítí
2009-06-10Tomáš Lederer, Lucie KřiklavováEnviromentální Biotechnologie
2009-06-03Klára Císařová, Martina ČerníkováEKONOMICKÝ MODEL SANACE
2009-06-03Blanka MaláGeoinformatické modelování
2009-06-03Július ŠtullerModularizace ontologií
2009-05-27Bedřich Mlčoch3D model podloží tercierních pánví v poohří
2009-05-27Petra PacherováChemický stav podzemních vod v okolí skládky toxického odpadu Pozďátky u Třebíče
2009-05-20Jiřina KrálovcováVýpočty proudění a transportu v poli vzdálených interakcí
2009-05-20Lenka RukavičkováJak získáváme hydrogeologická data pro modelování toku podzemní vody
2009-05-20Jan HolečekHydrogeochemie Strážského bloku
2009-05-13Petr ŠidlofFiltrace a katalytický rozklad nežádoucích složek v odpadních vzdušninách a spalinách pomocí nanovlákenných filtrů
2009-05-13David LukášTeoretické práce o el. statickém zvlákňování
2009-05-06Josef TröglVyužití Biotechnologie Lentikats® pro čištění odpadních vod
2009-05-06Dalibor FrydrychDF2EM - Objektový přístup při stavbě modelů nelineárních sdružených procesů
2009-04-22Miroslav ČerníkVyužití nanotechnologií v životním prostředí (rizika nanotechnologií)
2009-04-15Jan ŠemberaÚspěchy v modelování chemických jevů
2009-04-15Milan HokrModelování fyzikálních jevů v souvislosti s hlubinnými úložišti
2009-04-08Oto Severýn,Vladimír OnderkaNumerické modelování vícefázového podzemního proudění a jeho aplikace při podzemním skladování plynu