Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

 

Jak získáváme hydrogeologická data pro modelování toku podzemní vody

Mluvčí: Lenka Rukavičková
Místnost a čas: 14:30-15:30 2009-05-20
Prezentace: hydrogeologická data pro modelování toku
Abstrakt: Jak získáváme hydrogeologická data pro modelování toku podzemní vody v puklinovém prostředí