Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

 

Hydrogeochemie Strážského bloku

Mluvčí: Jan Holeček
Místnost a čas: 14:30-15:30 2009-05-20
Prezentace: Hydrogeochemie Strážského bloku
Abstrakt: Hydrogeochemie Strážského bloku