Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

 

Chemický stav podzemních vod v okolí skládky toxického odpadu Pozďátky u Třebíče

Mluvčí: Petra Pacherová
Místnost a čas: 14:30-15:30 2009-05-27
Prezentace: Chemický stav podzemních vod
Abstrakt: Charakteristika lokality - Složení uložených látek - Historie - Geografická a geologická pozice lokality - Archivní data Hlavní použité metody a cíle výzkumu Stav znečištění v okolí skládky