Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

 

3D model podloží tercierních pánví v poohří

Mluvčí: Bedřich Mlčoch
Místnost a čas: 14:30-15:30 2009-05-27
Prezentace: 3D model podloží tercierních pánví v poohří
Abstrakt: 3D model podloží tercierních pánví v poohří