Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

 

Modularizace ontologií

Mluvčí: Július Štuller
Místnost a čas: 14:30-15:30 2009-06-03
Prezentace: Modularizace ontologií
Abstrakt: Modularizace ontologií