Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

 

GIS v tvorbě geometrie modelových sítí

Mluvčí: Blanka Malá
Místnost a čas: A02022 - 13:30 2009-10-08
Prezentace: GIS v tvorbě geometrie modelových sítí
Abstrakt: GIS v tvorbě geometrie modelových sítí