Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

 

Transport v2.1 - Software pro simulace kolonových experimentů

Mluvčí: Ing. Vratislav Ţabka
Místnost a čas: děkanát FM - 13:30 2009-11-04
Prezentace: Transport v2.1
Abstrakt: Transport v2.1 - Software pro simulace kolonových experimentů