Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

 

Samoorganizace Taylorových kuželů na volné hladině kapaliny, při elektrostatickém zvlákňování polymerních tavenin

Mluvčí: Michal Komárek
Místnost a čas: Kontrolní dny ARTEC - listopad 2009 2009-11-10
Prezentace: Samoorganizace Taylorových kuželů
Abstrakt: Samoorganizace Taylorových kuželů na volné hladině kapaliny, při elektrostatickém zvlákňování polymerních tavenin