Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

 

Výpočty proudění a transportu v poli vzdálených interakcí

Mluvčí: Jiřina Královcová
Místnost a čas: 13:30-14:30 2009-05-20
Prezentace: Výpočty proudění a transportu v poli vzdálených interakcí
Abstrakt: Výpočty proudění a transportu v poli vzdálených interakcí