Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Simulace hydrogeologických experimentů

Na základě experimentálně provedených vodních tlakových zkoušek popřípadě stopovacích zkoušek jsou realizovány modely simulující podmínky provedených experimentů. Realizované modely jsou používány pro kalibraci fyzikálních parametrů sledovaného prostředí skalního masivu.

Simulace vodní tlakové zkoušky na MEL4

Model vychází z experimentů provedených na vrtu MEL4. Při jedné z prováděných vodních tlakových zkoušek (VTZ29) na tomto vrtu bylo prokázáno navýšení hladiny v sousedním vrtu MEL3 vzdáleném 130 metrů. Cílem modelovacích prací byla příprava modelu, který by simuloval provedený experiment za účelem kalibrace hydraulické vlastnosti prostředí v okolí vrtů.

obrázek JPEG obrázek JPEG obrázek JPEG obrázek JPEG

Simulace vodních tlakových zkoušek na vrtech MEL1 a MEL2

Model vychází z experimentů provedených na vrtech MEL1 a MEL2 (realizovaných v rámci výzkumu melechovského masivu). Podkladem pro tvorbu sítě byly představa hydrogeologa o charakteristickém puklinovém systému v okolí obou vrtů a zpracované výsledky provedených experimentů. Při realizaci modelu byla použita kombinovaná síť. Model byl implementován v simulačním nástroji Flow123D vyvíjeném v rámci výzkumného centra ARTEC.

Model VTZ na vrtech MEL1 a MEL2. Zleva: předpokládaná konfigurace zlomových zón v okolí vrtů, připravená výpočetní síť, rozložení piezometrických výšek pro tři vybrané vodní tlakové zkoušky.

obrázek JPEG obrázek JPEG obrázek JPEG obrázek JPEG obrázek JPEG

Model VTZ na vrtech MEL1 a MEL2. Zleva: předpokládaná konfigurace zlomových zón v okolí vrtů, připravená výpočetní síť, rozložení piezometrických výšek pro tři vybrané vodní tlakové zkoušky.

odkazy

média