Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
10. jednání Rady Výzkumného centra
2007-11-26
Rada projedná personální změny, které jsou vyvolány v souvislosti s přijetím nových pracovníků respektive změnami pracovních úvazků v rámci Centra, a dále se zaměří na projednání mezinárodní spolupráce v projektu Výzkumného centra Pokročilé sanační technologie a procesy za uplynulá a budoucí období. Jednání se uskuteční 12. 11. – 26. 11. 2007 prostřednictvím elektronického hlasování na webových stránkách VC ARTEC.