Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
Ve středu 5. března 2008 od 14.00 hod. se uskuteční 11. jednání Rady Centra ARTEC.
2008-03-05
Hlavním úkolem Rady bude shrnutí plnění dílčích cílů a aktivit Centra za rok 2007, projednání plánu dílčích cílů Centra pro rok 2008, plánu aktivit souvisejících s hlavní činností Výzkumného centra financovaných z neveřejných zdrojů a také schválení personálních změn a další.