Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
Od 19. 6. 2008 do 30.6. 2008 se uskuteční Kontrolní dny Centra ARTEC.
2008-06-19
Kontrola plnění cílů Výzkumného centra ARTEC za druhé čtvrtletí roku 2008 proběhne prostřednictvím webu Centra http://artec.tul.cz v oddílu „Správa dílčích úkolů“. Kontrolní dny budou zaměřeny na vyhodnocení práce jednotlivých řešitelských týmů za 2. čtvrtletí roku 2008. Jednotliví řešitelé zadají po kontrole svého odpovědného vedoucího zejména tyto informace: abstrakt výsledků, formulace přínosu výsledků k další činnosti Centra a možnosti jejich využití v praxi. Dále řešitelé doplní informace o vedení diplomových, bakalářských nebo dizertačních prací a návrh úkolů na následující 3. a 4. čtvrtletí roku 2008.