Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
12. jednání Rady výzkumného centra ARTEC
2008-07-29
Poskytovatel dotace MŠMT požaduje změny a úpravy projektu v průběhu jeho řešení projednat Radou Centra. Program 12. jednání Rady se sestává z následujících bodů: 1. Návrh personálních změn; 2. Plán aktivit souvisejících s hlavní činností Centra pro zajištění neveřejných zdrojů; 3. Návrh subdodávek v projektu Centra ARTEC; 4. Návrh změn v uznaných nákladech projektu; 5. Oznámení o vyhodnocení předložené periodické zprávy za rok 2007 o postupu řešení projektu a o plánovaném podání návrhu na prodloužení projektu VC ARTEC;