Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
Pracovní setkání na Harmonii 6. a 7. října 2008
2008-10-01
Ve dnech 6. a 7. října se uskuteční pracovní setkání zástupců Rady Výzkumného centra „Pokročilé sanační technologie a procesy“ 1M0554 (ARTEC), zástupců poskytovatele MŠMT, zástupců firem se zájmem o transfer technologií vyvinutých v rámci projektu s vedoucími řešiteli projektu Výzkumného centra s cílem projednat návrhy výzkumných cílů a aktivit Centra v prodlouženém období 2010 - 2011.