Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
13. jednání Rady Centra
2008-11-06
13. jednání Rady Centra bude projednávat návrh personálních změn, nové výzkumné aktivity pro zajištění neveřejných zdrojů a konečně budou projednány záležitosti týkající se žádosti na prodloužení projektu Centra.