Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
14. jednání Rady Centra
2009-03-04
V úterý 10. března 2009 v zasedací místnosti děkanátu Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií v budově "A" se ukuteční již 14. jednání Rady Výzkumného Centra ARTEC. Jednání si klade za cíl projednat návrhy personálních změn, návrhy subdodávek a také plán aktivit pro získání neveřejnch zdrojů projektu Centra. Radní budou také projednávat uplynulé období roku 2008 a zaměří se i na roky budoucí.