Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
Seminář ARTEC
2009-04-07
Ve středu 8. 4. 2009 od 13:30 v místnosti A02022 v budově "A" (kanceláře vedle děkanátu FM) se uskuteční seminář na téma "Numerické modelování vícefázového podzemního proudění a jeho aplikace při podzemním skladování plynu". Svůj příspěvek přednesou doc. Otto Severýn (NTI, FM TUL) a RNDr. Vladimír Onderka, CSc. (RWE Gas Storage, s.r.o.). Všichni jste srdečně zváni!