Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
pravidelný seminář ARTEC
2009-04-20
Ve středu 22.4. 2009 od 13:30 v místnosti A02022 v budově "A" (kanceláře vedle děkanátu FM) se uskuteční pravidelný seminář Centra ARTEC. Témata jsou následující: "Optimalizace a simulace fyziky ohřevu (infra) a číslicová regulace teplotního pole na povrchu tvarově složité formy" - přednášející doc. Petr Tůma a kol., a "Využití nanotechnologií v životním prostředí (rizika nanotechnologií)" - přednášející doc. Miroslav Černík a kol.