Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
Pravidelný seminář ARTEC
2009-05-04
Ve středu 6.5. 2009 od 13:30 v místnosti A02022 v budově "A" (kanceláře vedle děkanátu FM) se uskuteční pravidelný seminář Centra ARTEC. Témata jsou následující: "Biotechnologie LENTIKAT`S pro odstraňování dusíkatého znečištění z odpadnich vod " - přednášející Ing. Josef Trögl, Ph.D.; doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.; Ing. Sylvie Kříženecká, Ph.D. (Univerzita J.E. Purkyně), a "DF2EM - Objektový přístup při stavbě modelů" - přednášející doc. Dalibor Frydrych (NTI, FM TUL).