Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
Pravidelný seminář Centra ARTEC
2009-05-11
Tuto středu 13.5. 2009 od 13:30 se uskuteční seminář Centra ARTEC v místnosti A02022 v budově "A" (místnosti vedle děkanátu FM). Přednášená témata jsou následující: "Teoretické práce o elektrostatickém zvlákňování" - přednášející prof. RNDr. David Lukáš, CSc. (FT, TUL) a "Filtrace a katalytický rozklad nežádoucích složek v odpadních vzdušninách a spalinách pomocí nanovlákenných filtrů - přednášející Ing. Petr Šidlof, Ph.D. (NTI, FM TUL).