Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
Pravidelný seminář Centra ARTEC
2009-05-18
Ve středu 20.5. 2009 od 13:00 se uskuteční seminář Centra ARTEC v místnosti A02022 v budově "A" (místnosti vedle děkanátu FM). Přednášená témata jsou následující: "Výpočty proudění a transportu v poli vzdálených interakcí" - přednášející doc. Ing. Jiřina Královcová, Ph.D. (FM, TUL), "Jak získáváme hydrogeologická data pro modelování toku podzemní vody v puklinovém prostředí" - přednášející Mgr. Lenka Rukavičková, Ph.D. (Česká geologická služba), "Hydrogeochemie Strážského bloku" - přednášející Mgr. Jan Holeček (Česká geologická služba) a "Závěrečný souhrn výzkumu" - přednášející prof. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc. (Česká geologická služba).