Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
Seminář Centra ARTEC
2009-05-22
Ve středu 27.5. 2009 od 13:30 v místnosti A02022 v budově "A" (místnosti vedle děkanátu FM)se uskuteční tradiční seminář Centra ARTEC. Přednášená témata jsou následující: Praktické zkušenosti se sanací za pomoci nanoželeza (přednáška v angličtině)- přednášející: doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. (NTI, FM); Chemický stav podzemních vod v okolí skládky toxického odpadu Pozďátky u Třebíče - přednášející: Mgr. Petra Pacherová; Význam izotopického složení prvků pro poznání přírodních procesů při sanaci skládky Pozďátky - přednášející: Mgr. Lucie Erbanová, Ph.D., RNDr. Martin Novák, Ph.D.; 3D model podloží tercierních pánví v poohří - přednášející RNDr. Bedřich Mlčoch; Závěrečný souhrn výzkumu - prof. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc. (Česká geologická služba).