Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
Seminář Centra ARTEC
2009-10-08
Ve středu 14.10. 2009 od 13:30 v místnosti A02022 v budově "A" (místnosti vedle děkanátu FM TUL) se uskuteční tradiční seminář Centra ARTEC. Přednášená témata jsou následující: Podzimní přednáška o jarních MKP přednášející: doc. Ing. Dalibor Frydrych, Ph.D. (NTI, FM TUL); Aplikace GIS v rámci výstavby geometrie modelových sítí - přednášející: RNDr. Blanka Malá, Ph.D.(NTI, FM TUL).