Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
Pravidelný seminář Centra ARTEC
2009-10-19
Dne 21.10. 2009 od 13:30 v místnosti A02022 v budově "A" (místnosti vedle děkanátu FM TUL) se uskuteční tradiční seminář Centra ARTEC. Přednášené téma je následující: Modelování hlubinného úložiště - citlivostní analýza vstupních parametrů a její vztah k hodnocení rizik - přednášející: Ing. Josef Chudoba, Ph.D. (NTI, FM TUL).