Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
10. - 11. 11. 2009 - Pracovní setkání spoluřešitelů Centra ARTEC
2009-10-19
Pracovní setkání se zaměří na prezentace jednotlivých vedoucí sekcí o výsledcích výzkumu za minulé období roku 2009, dále bude projednán plán činností na roky 2010 a 2011 (pokud bude projekt Centra prodloužen). Dalším cílem setkání bude projednání finančních záležitostí a aktuálního čerpání prostředků za rok 2009, aktuální stav přípravy odborných monografií a další.