Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
Seminář Centra ARTEC 4.11. 2009
2009-10-30
Ve středu 4.11. 2009 od 13:30 v zasedací místnosti děkanátu FM v budově "A" se uskuteční tradiční seminář Centra ARTEC. Přednášená témata jsou následující: "Transport v2.1 - software pro simulace kolonových experimentů" - přednášející Ing. Vratislav Žabka (NTI, FM TUL) a dále "Vývoj biotechnologie lentikats pro odstraňování dusičnanů ze zasolených vod" - přednášející Ing. Josef Trögl, Ph.D. (Univerzita J.E. Purkyně).