Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
Bilancování Výzkumného centra 1M0554 „Pokročilé sanační technologie a procesy“ , 16. Rada Centra
2009-12-04
Ve dnech 9. - 10. 12. se uskuteční akce Bilancování Výzkumného centra 1M0554 „Pokročilé sanační technologie a procesy“. Cílem této akce bude rekapitulace dosavadních klíčových výsledků jednotlivých sekcí Centra, kterých bylo dosaženo v průběhu jeho již pětileté existence. Dalším bodem programu bude prezentace nejvýznamnějších výsledků aplikovaného výzkumu Centra. V neposlední řadě odpovědný řešitel prof. Jiří Maryška představí strategii další činnosti v rámci prodlouženého období 2010 - 2011 a také vize aktivit Centra z pohledu delší časové perspektivy. Nedílnou součástí bude 16. jednání Rady, kdy budou schvalovány personální změny pro prodloužené období 2010 - 2011 a dále aktivity pro získání neveřejných zdrojů.